Aktuellt

Kallelse till städdag och årsmöte 2021


Är du intresserad av att sälja din badhytt? Kontakta byalaget


Blankett om nya fönster i badhytterna!

Byalaget har ett partytält tillgängligt för alla medlemmar. För mer information och bokning, kontakta styrelsen.

Nyckel till parkeringsplatsen vid slutet av Gottåkravägen förvärvas hos styrelsen till självkostnadspris.