Årsmöte, 2011

Byalagets årsmöte hölls, enligt vår nya tradition, på badhyttstomten.
Sekreterare Ronnie Hansson avgick och suppleant James Palm avgick.