Om byalaget

Gottåkravägens Byalag har sitt ursprung i den gamla enskilda vägföreningen för Gottåkravägen, vilken tillkom redan under 1930-talet. Sedan Ljunghusens vägförening bildades i början av 1970-talet, övertog denna ansvaret för väghållningen. Byalagets åligganden omfattar numera i huvudsak underhåll av bland annat badhytterna vid Sandhusvägen. Vidare klipper Byalaget bland annat gräset på parkeringsplatsen i hörnet Gottåkravägen/Allmänningsvägen.

Byalagets årsmöte brukar hållas i Juni månad varje år. Kallelse utgår till varje fastighetsägare.

Badhytterna är knutna till ägare av fastighet vid Gottåkravägen (i några fall fastighet vid angränsande väg) på så sätt, att badhytt endast får ägas av sådan fastighetsägare.

Om Du/Ni har ytterligare frågor om Byalagets verksamhet, kan Du/Ni kontakta någon av styrelseledamöterna.

Gottåkravägens Byalag

Styrelsen